Tangencijalna migracija kortikalnih GABAergičkih interneurona

Ana Hladnik dr.med., Zdravko Petanjek dr.med. | Gyrus broj 1, Vol II

PREUZMI PDF


Sinkopa - patofiziologija, epidemiologija, prognoza i liječenje

Marina Raguž dr.med. | Gyrus broj 4, Vol II

PREUZMI PDF


Funkcionalna organizacija autonomnog živčanog sustava

Ana Hladnik dr.med., Zdravko Petanjek dr.med. | Gyrus broj 4, Vol II

PREUZMI PDF


Antiepileptici za studente medicine

Jelena Osmanović-Barilar dr.med. | Gyrus broj 4, Vol II

PREUZMI PDF


Neurokirurško liječenje hidrocefalusa

Miroslav Gjurašin dr.med. | Gyrus broj 1, Vol III

PREUZMI PDF


Osnove razvoja hipofize

Luka Turkalj | Gyrus broj 1, Vol IV

PREUZMI PDF


Sustav CRISPR/CAS9 - alat za precizno uredivanje genoma

Anja Bukovac, Niko Njiric, Barbara Tomic, Anja Kafka, Nives Pecina-Slaus | Gyrus broj 2, Vol IV

PREUZMI PDF